Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np fC·m na Megadebye: 1 fC·m = 299 792 458,178 09 Megadebye [MD]


Przelicz fC·m na Megadebye