foot²/s -> Stokes

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np foot²/s na Stokes: 1 foot²/s [ft²/s] = 929,030 4 Stokes [St]Przelicz foot²/s na Stokes:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkości kinematycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'foot²/s [ft²/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Stokes [St]'.