Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Foot-poundal na Ounce-feet: 1 Foot-poundal [ftpdl] = 0,497 404 510 077 96 Ounce-feet [ozft]


Przelicz Foot-poundal na Ounce-feet