Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np g/(cm·s) na Poiseuille: 1 g/(cm·s) = 0,1 Poiseuille [Pl]


Przelicz g/(cm·s) na Poiseuille