g/(cm·s) -> Pound-force second per square foot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np g/(cm·s) na Pound-force second per square foot: 1 g/(cm·s) = 0,002 088 543 378 837 1 Pound-force second per square footPrzelicz g/(cm·s) na Pound-force second per square foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'g/(cm·s)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound-force second per square foot'.

g/(cm·s) -> Pound-force second per square foot