Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np g/km CO2 na l/100 km Diesla: 1 g/km CO2 = 0,037 735 849 056 604 l/100 km Diesla


Przelicz g/km CO2 na l/100 km Diesla