Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np inch²/s na cm²/s: 1 inch²/s [in²/s] = 6,451 6 cm²/s


Przelicz inch²/s na cm²/s