Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kBajt/s na kBajt/min: 1 kBajt/s = 0,016 666 666 666 667 kBajt/minPrzelicz kBajt/s na kBajt/min:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Szybkość transferu danych'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kBajt/s'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kBajt/min'.

Przelicz kBajt/s na kBajt/min