Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kC/kg na Mikrorentgen: 1 kC/kg = 3 875 968 992 248,1 Mikrorentgen [µR]


Przelicz kC/kg na Mikrorentgen