kN/cm² -> Milimetr słupa wody

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kN/cm² na Milimetr słupa wody: 1 kN/cm² = 1 019 744,288 922 1 Milimetr słupa wody [mmH2O]Przelicz kN/cm² na Milimetr słupa wody:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kN/cm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milimetr słupa wody [mmH2O]'.

kN/cm² -> Milimetr słupa wody