kN/cm² -> kN/dm²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kN/cm² na kN/dm²: 1 kN/cm² = 100 kN/dm²Przelicz kN/cm² na kN/dm²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kN/cm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kN/dm²'.