Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kN/dm² na Metr słupa wody: 1 kN/dm² = 10,197 442 889 221 Metr słupa wody [mH2O]


Przelicz kN/dm² na Metr słupa wody