kN/mm² -> N/dm²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kN/mm² na N/dm²: 1 kN/mm² = 10 000 000 N/dm²



Przelicz kN/mm² na N/dm²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kN/mm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'N/dm²'.

kN/mm² -> N/dm²