Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/h na Brake horsepower: 1 kcal/h = 0,001 559 608 690 199 Brake horsepower [bhp]


Przelicz kcal/h na Brake horsepower