Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/h na Foot-pound force per minute: 1 kcal/h = 51,467 086 776 568 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]


Przelicz kcal/h na Foot-pound force per minute