Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/h na Miliwat: 1 kcal/h = 1 163 Miliwat [mW]


Przelicz kcal/h na Miliwat