Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/h na kcal/s: 1 kcal/h = 0,000 277 777 777 777 78 kcal/s


Przelicz kcal/h na kcal/s