Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/min na Metric horsepower: 1 kcal/min = 0,094 874 396 455 466 Metric horsepower


Przelicz kcal/min na Metric horsepower