Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/min na kcal/s: 1 kcal/min = 0,016 666 666 666 667 kcal/s


Przelicz kcal/min na kcal/s