kcal/s -> Foot-pound force per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/s na Foot-pound force per hour: 1 kcal/s = 11 116 890,743 739 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]Przelicz kcal/s na Foot-pound force per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kcal/s'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-pound force per hour [ft-lb/h]'.

kcal/s -> Foot-pound force per hour