Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/s na Gigawat: 1 kcal/s = 0,000 004 186 8 Gigawat [GW]


Przelicz kcal/s na Gigawat