Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/s na Kilogram-force meter: 1 kcal/s = 426,934 784 049 6 Kilogram-force meter [kgf·m]


Przelicz kcal/s na Kilogram-force meter