Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/s na Megawat: 1 kcal/s = 0,004 186 8 Megawat [MW]


Przelicz kcal/s na Megawat