Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kcal/s na kcal/min: 1 kcal/s = 60 kcal/min


Przelicz kcal/s na kcal/min