kg/100 km CNG -> l/100 km Diesla

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kg/100 km CNG na l/100 km Diesla: 1 kg/100 km CNG = 0,615 094 339 622 64 l/100 km DieslaPrzelicz kg/100 km CNG na l/100 km Diesla:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Emisja CO2'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kg/100 km CNG'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'l/100 km Diesla'.