Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kg/100 km CNG na l/100 km Diesla: 1 kg/100 km CNG = 0,615 094 339 622 64 l/100 km Diesla


Przelicz kg/100 km CNG na l/100 km Diesla