kg/(m·s) -> Psi-second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np kg/(m·s) na Psi-second: 1 kg/(m·s) = 0,000 145 037 743 897 28 Psi-secondPrzelicz kg/(m·s) na Psi-second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'kg/(m·s)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Psi-second'.