l/100 km LPG -> kg/100 km CNG

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np l/100 km LPG na kg/100 km CNG: 1 l/100 km LPG = 1,098 159 509 202 5 kg/100 km CNGPrzelicz l/100 km LPG na kg/100 km CNG:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Emisja CO2'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'l/100 km LPG'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kg/100 km CNG'.