l/mol -> cm³/mol

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np l/mol na cm³/mol: 1 l/mol = 1 000 cm³/molPrzelicz l/mol na cm³/mol:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętość molowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'l/mol'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'cm³/mol'.

l/mol -> cm³/mol