Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np l/mol na cm³/mol: 1 l/mol = 1 000 cm³/mol


Przelicz l/mol na cm³/mol