lm/sr -> Hefnerkerze

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np lm/sr na Hefnerkerze: 1 lm/sr = 1,107 419 712 070 9 HefnerkerzePrzelicz lm/sr na Hefnerkerze:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Światłość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'lm/sr'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Hefnerkerze'.