Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np łyżeczka na Litr: 1 łyżeczka = 0,005 Litr


Przelicz łyżeczka na Litr