Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np m/s² na Knot per second: 1 m/s² = 1,943 844 660 375 3 Knot per second [kn/s]


Przelicz m/s² na Knot per second