Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np m²/s na Stokes: 1 m²/s = 10 000 Stokes [St]


Przelicz m²/s na Stokes