mC/kg -> Milirentgen

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mC/kg na Milirentgen: 1 mC/kg = 3 875,968 992 248 1 Milirentgen [mR]Przelicz mC/kg na Milirentgen:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania jonizującego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'mC/kg'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milirentgen [mR]'.

mC/kg -> Milirentgen