mJ/m² -> N/m

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mJ/m² na N/m: 1 mJ/m² = 0,001 N/mPrzelicz mJ/m² na N/m:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Napięcie powierzchniowe'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'mJ/m²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'N/m'.