mg/mol -> g/mol

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mg/mol na g/mol: 1 mg/mol = 0,001 g/molPrzelicz mg/mol na g/mol:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Masa molowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'mg/mol'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'g/mol'.