Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mg/mol na g/mol: 1 mg/mol = 0,001 g/mol


Przelicz mg/mol na g/mol