µmol/min -> Katal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np µmol/min na Katal: 1 µmol/min = 0,000 000 016 666 666 7 Katal [kat]Przelicz µmol/min na Katal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Aktywności enzymatycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'µmol/min'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Katal [kat]'.