Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np µmol/min na Mikrokatal: 1 µmol/min = 0,016 666 666 7 Mikrokatal [µkat]


Przelicz µmol/min na Mikrokatal