mm/s² -> m/s²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mm/s² na m/s²: 1 mm/s² = 0,001 m/s²Przelicz mm/s² na m/s²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'mm/s²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'm/s²'.