mm²/s -> m²/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mm²/s na m²/s: 1 mm²/s = 0,000 001 m²/sPrzelicz mm²/s na m²/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkości kinematycznej'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'mm²/s'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'm²/s'.