Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np mol/s na Jednostka enzymu: 1 mol/s = 59 999 999,88 Jednostka enzymu [U]


Przelicz mol/s na Jednostka enzymu