nC/kg -> Milirentgen

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np nC/kg na Milirentgen: 1 nC/kg = 0,003 875 968 992 248 1 Milirentgen [mR]Przelicz nC/kg na Milirentgen:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania jonizującego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'nC/kg'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milirentgen [mR]'.