rad/h -> rad/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np rad/h na rad/s: 1 rad/h = 0,000 277 777 777 777 78 rad/sPrzelicz rad/h na rad/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'rad/h'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'rad/s'.

rad/h -> rad/s