rad/min -> 1/h

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np rad/min na 1/h: 1 rad/min = 9,549 296 585 513 7 1/hPrzelicz rad/min na 1/h:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'rad/min'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '1/h'.