rad/min -> Grad/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np rad/min na Grad/s: 1 rad/min = 0,954 929 658 551 37 Grad/sPrzelicz rad/min na Grad/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkość kątowa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'rad/min'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Grad/s'.

rad/min -> Grad/s