Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np rad/s na Grad/s: 1 rad/s = 57,295 779 513 082 Grad/s


Przelicz rad/s na Grad/s