Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 yC·m
1 zC·m
0,001 aC·m
1,0×10-6 fC·m
1,0×10-9 pC·m
1,0×10-12 nC·m
1,0×10-15 µC·m
1,0×10-18 mC·m
1,0×10-21 C·m
299 792 458,178 09 Debye [D]
299 792,458 178 09 Kilodebye [kD]
299,792 458 178 1 Megadebye [MD]
2,997 924 581 780 9×10-10 Fr·cm

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. zC·m


zC·m