Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Atmosfera techniczna na Inch of water column: 1 Atmosfera techniczna [at] = 393,711 709 396 91 Inch of water column [inH2O]


Przelicz Atmosfera techniczna na Inch of water column