Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


98 066 500 000 Mikropascal [µPa]
98 066 500 Milipascal [mPa]
98 066,5 Paskal [Pa]
980,665 Hektopaskal [hPa]
98,066 5 Kilopaskal [kPa]
0,098 066 5 Megapaskal [MPa]
9,806 65×10-5 Gigapaskal [GPa]
98 066,5 N/m²
98,066 5 kN/m²
0,098 066 5 MN/m²
980,665 N/dm²
0,980 665 kN/dm²
9,806 65 N/cm²
0,009 806 65 kN/cm²
0,098 066 5 N/mm²
9,806 65×10-5 kN/mm²
980,665 Milibar [mBar]
0,980 665 Bar
735,559 065 843 4 Torr
735 559,065 843 4 Mikrometr słupa rtęci [µmHg]
735,559 065 843 4 Milimetr słupa rtęci [mmHg]
73,555 906 584 3 Centymetr słupa rtęci [cmHg]
2,413 251 974 9 Foot of mercury [ftHg]
28,959 017 998 2 Inch of mercury [inHg]
1 Atmosfera techniczna [at]
0,967 841 105 4 Atmosfera fizyczna [atm]
2 048,161 392 607 3 Pound per square foot [psf]
14,223 343 911 9 Pound per square inch [psi]
0,014 223 343 9 Kilopound per square inch [ksi]
65 897,643 001 712 Poundal per square foot
1,024 080 717 7 Short ton per square foot
0,01 Kilogram na milimetr kwadratowy [kgf/mm²]
1 Kilogram na centymetr kwadratowy [kgf/cm²]
100 Kilogram na decymetr kwadratowy [kgf/dm²]
10 000 Kilogram na metr kwadratowy [kgf/m²]
10 000,275 330 958 Milimetr słupa wody [mmH2O]
1 000,027 533 095 8 Centymetr słupa wody [cmH2O]
100,002 753 309 6 Decymetr słupa wody [dmH2O]
10,000 275 331 Metr słupa wody [mH2O]
32,809 353 023 4 Foot of water column [ftH2O]
393,711 709 396 9 Inch of water column [inH2O]
980 665 Barye [Ba]
98,066 5 Pièze [pz]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.