Atmosfera techniczna -> Kilogram na metr kwadratowy

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Atmosfera techniczna na Kilogram na metr kwadratowy: 1 Atmosfera techniczna [at] = 10 000 Kilogram na metr kwadratowy [kgf/m²]Przelicz Atmosfera techniczna na Kilogram na metr kwadratowy:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Atmosfera techniczna [at]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogram na metr kwadratowy [kgf/m²]'.

Atmosfera techniczna -> Kilogram na metr kwadratowy