Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Atmosfera techniczna na Milibar: 1 Atmosfera techniczna [at] = 980,665 Milibar [mBar]


Przelicz Atmosfera techniczna na Milibar